Wes Anderson-ish Hotel. #travel #germany #deutschland

Wiesbaden. So fancy. #travel #germany #deutschland #gildedthings

Wiesbaden Hbf. #travel #deutschland #trains (at Wiesbaden Hauptbahnhof)

Gondolas. #kazakhstan #shymbulak #travel #hyperlapse (at Шымбұлақ / Чимбулак / Shymbulak)

360 Around #bishkek #travel #kyrgyzstan #hyperlapse (at Bishkek)

Flying over Kyrgyzstan. #travel #hyperlapse

Flying over Krygrystan #travel #hyperlapse (at Бишкек | Bishkek)

Almaty. Kazakhstan. #travel

Opernturm. Beautiful building. #travel #deutschland #frankfurt (at Opernturm)

Alte Oper. Now with no operas. #travel #frankfurt #deutschland (at Alte Oper)

The royal mailbox. #travel #deutschland #germany #büdingen (at Schlosspark Büdingen)

Leaving Frankfurt #travel #deutschland (at Frankfurt (Main) Hauptbahnhof)

The old Frankfurt skyline. #germany #travel

Frankfurt Skyline #travel #germany #deutschland

Over Chicago. #travel #united #chicago #airplane (at Chicago Illinois)